V čem je náš výrobní proces natolik odlišný a lepší, že si troufáme tvrdit, že v kvalitě zatím nemáme konkurenci?

Vše začíná výběrem nejvhodnějších odrůd, což jsou takové, které obsahují nejen vysoký podíl kýžených kanabinoidů, ale také dalších důležitých skupin látek, jako jsou terpeny a flavonoidy. Kompletní výrobu máme pod kontrolou od A do Z nebo jak u nás říkáme hezky česky „od sazeničky po lahvičku“.

Naše extrakty chemicky neupravujeme, nečistíme alkoholem ani jiným rozpouštědlem.

O celý výrobní proces se staráme sami, máme vlastní pole, kde pěstujeme vybrané variety konopí a z nich pak vyrábíme finální produkty té nejvyšší kvality. Základ tvoří celospektrální CBD oleje, ale postupně přibývají další majoritní kanabinoidy, kosmetika, vapes a další inovativní produkty.

Práce s celou rostlinou

Dalším důležitým bodem naší výroby je zpracování sklizeného konopí na tzv. konopnou biomasu, ze které následně vyrábíme surové extrakty. Konopí proto zpracováváme sklízením celých rostlin, které sušíme dle tradičních postupů. Ze sušených rostlin pak oddělujeme pouze ty nejkvalitnější květy, které obsahují s přehledem nejvyšší podíl kanabinoidů, terpenů a flavonoidů.

Sušíme celé rostliny, i když je to náročnější na práci, protože tím zachováme většinu terpenů v rostlině. Předcházíme tak velkým ztrátám v důsledku oxidace. Zároveň se ze suchých rostlin oddělí větší množství kvalitnějšího materiálu než z čerstvých neboli mokrých rostlin. Tento suchý proces je pracnější a zabere více času, takže je logicky i dražší, ale kvalita výsledného produktu za to stojí.

Všechny extrakční metody si nejsou rovny

Stejně jako je rozdíl v pěstování a zpracování, je rozdíl i v samotné extrakci. K dispozici jsou různé extrakční metody, mezi těmi nejčastěji používanými jsou od nejméně kvalitních po nejkvalitnější: ethanolová, butanová, superkritická pomocí CO2 a na závěr tetrafluorethanová.

Extraktce pomocí ethanolu je nejlevnější technologií, ale výsledek má nejnižší kvalitu. Důvodem je to, že ethanol je schopen extrahovat i tuky a také nežádoucí látky z rostliny, jako pesticidy a další kontaminanty. V extraktu také zůstává samotný ethanol, který se může časem přeměňovat i na jiné chemické látky jako třeba aceton.

Naší prioritou a hlavním cílem bylo vždy získat co nejkvalitnější surový konopný extrakt.

Dále platí, že ethanol je sice schopen extrahovat terpeny při nízkých teplotách, ale při vyšších teplotách mohou být terpeny znehodnoceny. Z tohoto důvodu je nutné provádět ethanolovou extrakci při nízkých teplotách, což není vždy možné. V některých případech je nutné zahřát tekutinu s rozpouštědlem, aby se dosáhlo požadovaného výsledku. To však může způsobit ztrátu terpenů kvůli přehřátí. Stejné důsledky může mít dlouhá doba potřebná při extraktci ethanolem.

Co se týče butanu, může znehodnotit výsledný extrakt tím, že opět zanechat rezidua, jež mohou být toxická. Stejně jako u předchozí metody, i zde může být důsledkem znehodnocení terpenů, protože butan je vysoce reaktivní. To může vést k rozpadu terpenů a tím i ke ztrátě účinných látek v extraktu. Kromě toho může butanová extrakce znamenat zdravotní rizika, pokud se neprovádí správně.

Butan je také vysoce hořlavý a jsou známé mnohé případy výbuchů a požárů. Toxické plyny se mohou uvolňovat i během extrakce, což může vést k otravě kysličníkem uhelnatým. Toxický butan může také reagovat s kanabinoidy a terpeny, což může opět způsobit ztrátu účinných látek. Kromě toho není tato metoda extrakce dobrá pro životní prostředí, protože její odpadní produkty mohou být toxické a mohou být ve vzduchu, vodě i půdě.

Superkritická extrakce CO2: zde se, jak je zřejmé z názvu, používá přírodní plyn – oxid uhličitý neboli CO2. Díky tomu je ve srovnání s výše uvedenými metodami nejčistší, protože v extraktu nezůstávají žádné další zbytky – plyn se jednoduše odpaří. I přesto však většina společností zabývajících se výrobou nebo zpracováním konopí, které tuto metodu používají, čistí surový extrakt ještě poté v ethanolu, aby z něj odstranila přebytečné tuky a vosky.

Díky našemu výrobnímu know-how stačí čistit mechanicky, tuky a vosky se oddělují přes speciální filtr.

My to neděláme, extrakt chemicky neupravujeme, nečistíme alkoholem ani jiným rozpouštědlem. Používáme také nejméně čtyřikrát nižší tlaky, než je běžné při superkritické extrakci s CO2. Děláme to proto, abychom získali co nejčistší a nejkvalitnější extrakt. Při vyšších tlacích je sice výtěžek extraktu vyšší, ale není tak čistý, a proto se dále čistí například alkoholem. Díky našemu výrobnímu know-how stačí čistit mechanicky, tuky a vosky se oddělují přes speciální filtr.

Budoucnost jménem tetrafluorethan

Jedná se o nejmodernější a podle našich zkušeností a výsledků i jednoznačně nejlepší metodu extrakce, která je ve světě zatím velmi málo známá. My však o ní nejen víme, ale již tímto způsobem vyrábíme první produkty.

Tetrafluorethan je také přírodní a neškodný plyn jako CO2, nicméně zásadní rozdíl je v tom, že při jeho výrobě se používají ještě nižší tlaky a teploty a výsledný extrakt díky tomu může obsahovat mnohem více terpenů a kanabinoidů a řádově méně tuků a vosků. Naší prioritou a hlavním cílem bylo vždy získat co nejkvalitnější surový konopný extrakt, a proto nekoukáme na cenu a neustále v tomto směru inovujeme a vyvíjíme se.

Celý rok jsme v této oblasti prováděli vlastní výzkum, kdy jsme postupně testovali různé extrakty na kanabinoidy a terpeny. Nejčistší a bez jakýchkoli závad nebo reziduí byl jednoznačně extrakt získávaný pomocí tetrafluorethanu.

Deset důvodů, proč volit Cannapurnu

  • 1. Pracujeme s nejkvalitnějšími odrůdami konopí s vysokým podílem kanabinoidů, terpenů a flavonoidů, které sami pěstujeme, abychom získali co nejkvalitnější materiál.
  • 2. Máme kontrolu nad celým výrobním procesem od sazeničky po lahvičku.
  • 3. Sušíme celé rostliny, abychom zachovali většinu terpenů v rostlině.
  • 4. Používáme superkritickou extrakční metodu pomocí CO2 pro čistší a kvalitnější extrakt.
  • 5. Nepoužíváme alkohol k čištění extraktu. Čištění extraktu provádíme mechanicky, tuky a vosky se oddělují přes speciální filtr.
  • 6. Extrahujeme při nízkých teplotách, abychom zachovali co nejvíce terpenů.
  • 7. Používáme nejméně čtyřikrát nižší tlaky, než je běžné při superkritické extrakci s CO2.
  • 8. Striktně dodržujeme hygienické a bezpečnostní standardy pro zajištění jakosti výrobního procesu.
  • 9. Pro zajištění nejvyšší kvality našich produktů provádíme pravidelné testování. Testujeme všechny naše extrakty na úroveň kanabinoidů, terpenů, flavonoidů a dalších látek, abychom se ujistili, že výsledný produkt je vysoce kvalitní. Testování také umožňuje sledování úrovně pesticidů a dalších nežádoucích látek, které se nacházejí v rostlinách i extraktech, a zajišťuje, že naše produkty odpovídají mezinárodním požadavkům na kvalitu.
  • 10. Neustále v oblasti výroby extraktů inovujeme a vyvíjíme se, a proto dnes aktivně využíváme i nejmodernější metodu extrakce pomocí tetrafluorethanu, která je nejkvalitnější a nejčistší.