HHC je zkratka pro kanabinoid z názvem hexahydrokanabinol, který se ve velmi malém množství přirozeně vyskytuje v různých odrůdách konopí. Může být považován za polosyntetický, pokud je chemicky získávám z CBD nebo THC. Mírné až střední dávky HHC vyvolávají euforické opojení podobné THC, ale podle uživatelů mírnější a s výraznějším relaxačním účinkem.

Ve Spojených státech je nejasná situace kolem legality HHC, díky čemuž začalo několik společností zabývajících se výrobou a prodejem CBD prodávat i produkty s obsahem HHC. Ty dováží i do Evropy, včetně České republiky.

Kde ho najdeme

HHC se v konopí vyskytuje přirozeně, ale v malém množství. Díky tomu nedává smysl ho extrahovat z rostliny, místo toho se vyrábí chemickou přeměnou THC nebo ve většině případů CBD. Přeměna THC na HHC se nazývá hydrogenace a jde o poměrně jednoduchý proces (který ale může být finančně nákladný a legislativně problematický). Probíhá tak, že THC je chemicky nasyceno atomy vodíku, vystaveno působení niklového nebo zinkového katalyzátoru a přeměno na HHC. Díky přidání vodíku je HHC stabilnější než THC a má vyšší odolnost vůči teplu a UV záření.

Způsobuje HHC opojení?

HHC způsobuje změnu vnímání podobnou THC, ale s více relaxačními a sedativními vlastnostmi. Mírné až střední dávky HHC mohou způsobovat mírnou euforii, změnu vnímání okolí a kognitivních funkcí.

HHC vs THC

Vysoké dávky HHC mohou mít podobné účinky jako THC, nicméně k směrodatnému posouzení chybí klinické studie. Tyto dva kanabinoidy mají téměř totožnou molekulární strukturu. Hlavní rozdíly jsou v tom, že HHC má dva další hydrogenované uhlíky a THC chybí esterový atom a uhlíková vazba.

Jaké jsou přínosy HHC

Přínosy HHC jsou z velké části neznámé. Existuje jen málo výzkumů, které by zabývaly tím, jak by HHC mohlo člověku prospět, ačkoli preklinické studie na buňkách naznačují, že by mohl mít využití v léčbě rakoviny. To ovšem neznamená, že by mohl podobně fungovat i u lidí.

Krátkodobé a dlouhodobé nežádoucí účinky HHC jsou z velké části neznámé.

Vzhledem k molekulární podobnosti s THC a afinitě na stejné kanabinoidní receptory by mezi přínosy HHC mohly patřit např: stimulace chuti k jídlu, zlepšování spánku, protizánětlivé působení atd.

Objeví se HHC v testu na drogy?

Drogové testy jsou navrženy tak, aby detekovaly metabolit 11-COOH-THC, který se v těle tvoří po konzumaci konopí s obsahem THC. Jedna starší studie přitom ukázala, že HHC se metabolizuje na 8alfa-hydroxy-HHC a 8beta-hydroxy-HHC, které jsou podobné metabolitům THC.  Znamená tato podobnost, že metabolity HHC se budou na testech zobrazovat jako metabolity THC? Vědci si tím nejsou jisti. Neexistují žádné další studie, které by prokázaly, zda jsou metabolity HHC detekovatelné při screeningu THC nebo zda jsou zodpovědné za falešně pozitivních výsledky. 

Existuje zde také další problém, kdy HHC vyrobené z THC může obsahovat zbytky tetrahydrokanabinolu.

Lze tedy konstatovat, že pokud jde o řidiče z povolání nebo osoby, které jsou testovány v práci na THC, měli by případné užívání HHC dvojnásob zvážit.

Je užívání HHC bezpečné?

Bezpečnostní profil HHC není znám a výzkumy na toto téma v současnosti neexistují. Nebyly sice dosud zaznamenány žádné zprávy o nežádoucích účincích, předávkování nebo úmrtí v důsledku užívání HHC, nicméně to může být pouze otázkou času. Zkrátka jde stále o velkou neznámou.

Nežádoucí účinky

Krátkodobé a dlouhodobé nežádoucí účinky HHC jsou opět z velké části neznámé. U vyšších dávek je pravděpodobné, že krátkodobé účinky budou podobné jako u THC, tedy např. úzkost, paranoia, poruchy spánku, sucho v ústech nebo zrychlená tepová frekvence.

Je to vůbec legální?

Ve většině zemí je HHC legální, resp. není zatím zakázané. V Česku ho prodejci dovážejí povětšinou z USA a referují přitom k tomuto vyjádření českého ministerstva zdravotnictví. V něm se píše, že HHC není uvedeno v seznamu zakázaných drog. Je otázkou, zda se tento stav v blízké době nezmění.