Jak už název napovídá, CBDV je podobný CBD, ale tyto dva kanabinoidy rozhodně nejsou stejné. Co ale důležitější – mají velmi odlišné účinky. Čím více se vědci věnují bádání kolem CBDV, tím více se ukazuje, že medicínský potenciál této látky je taktéž obrovský. Navíc by mohl být užitečný při zdravotních problémech, se kterými CBD nepomáhá.

CBDV neboli kanabidivarin je ve světě chemie znám jako homolog neboli přírodní varianta CBD. V konopí bylo dosud identifikováno na 150 unikátních kanabinoidů, ale většina z nich jsou pouhou variací na několik základních sloučenin. CBDV je jedním z nejznámějších „příbuzných“ CBD.

Rozdíly mezi CBDV a CBD

CBDV se od CBD odlišuje řazením postranního řetězce atomů na konci obou molekul. CBDV má ve srovnání s delším postranním řetězcem CBD zkrácený postranní řetězec. Tento „ocásek“ má o dva uhlíky méně než CBD.  Existují dva další kanabinoidy, které mají stejný postranní řetězec jako CBDV, jsou to THCV (tetrahydrokanabivarin) a CBGV (kanabigerovarin). Všechny tři, CBDV, CBGV a THCV, se tedy někdy označují jako „varinové“ kanabinoidy.

Využitelnost CBDV byla zkoumána u několika různých vzácných neurologických onemocnění.

Jaký vliv má tato mírně odlišná chemická struktura na účinky CBDV a dalších varinových kanabinoidů, zatím nebylo jednoznačně prozkoumáno. Ačkoli jsou rozdíly mezi varinovými kanabinoidy a běžnými kanabinoidy nejpíše relativně malé, panuje shoda na tom, že si zaslouží další zkoumání.

Vliv CBDV na organismus

Každý kanabinoid působí na naše tělo jinak. Například THC a THCV silně interagují s receptory CB1, zatímco CBD a CBDV nikoli. Zdá se, že většina kanabinoidů z takzvané CBD rodiny místo toho interaguje s receptory TRP (konkrétně TRPV1, TRPV2 a TRPA1) a 5HT, které nemají vliv na psychiku a motorické funkce.

Obecně se má za to, že CBDV interaguje s lidským organismem podobně jako CBD. Ve srovnání s CBD však může mít CBDV větší afinitu k určitým receptorům a menší afinitu k jiným. Například CBDV se primárně váže na receptory TRPV1, TRPV2 a TRPA1, které regulují tělesné procesy, jako je zánět, regulace teploty a komunikace bolesti. Dosud však nebylo provedeno dostatečné množství výzkumů účinků CBDV v lidském těle, aby bylo možné vyvodit klinicky směrodatné závěry ohledně přesné farmakokinetiky.

Medicínský potenciál CBDV

Vědci a lékaři zkoumali možné využití CBDV u několika různých zdravotních stavů. Většinou vykazuje podobnou aktivitu jako CBD, kromě toho by ale kanabidivarin mohl být aplikovatelný při úzkosti, specifických zánětech, nevolnosti a některých neurologických problémech. Pojďme si nyní představit ty nejzajímavější výsledky výzkumů, které máme k dispozici.

CBDV a úzkost

Studie provedená v roce 2019 zaměřená na CBDV a poruchy autistického spektra (ADS) odhalila nečekané informace týkající se vlivu tohoto kanabinoidu na úzkosti. Konkrétně jde o to, že CBDV ovlivňuje produkci neurotransmiteru GABA, což může mít zásadní dopad při snaze mírnit úzkosti a řadu dalších psychiatrických stavů.

Cbd olej
Zdroj: unsplash.com

Úzkost je jednou z hlavních oblastí výzkumu léčebného využití CBD. Pokud další odborné práce prokážou, že CBDV má taktéž reálný potenciál pomáhat při poruchách souvisejících s úzkostí, můžeme se v budoucnu dočkat konopných léčiv na bázi CBD a CBDV.

CBDV a zánětlivé procesy

Mezinárodní výzkum z roku 2019 přinesl nová zjištění týkající se možné souvislosti mezi CBDV a střevními záněty u myší a dětských pacientů s ulcerativní kolitidou. Ukázalo se, že potlačuje různé prozánětlivé procesy prostřednictvím reakce s TRPA1 receptory, čímž má pozitivní vliv na prostupnost střev (v případě myší) nebo produkci zánětlivých cytokinů (v případě dětí s kolitidou). Taktéž bylo v této studii italských, maltských a kanadských badatelů zjištěno, že CBDV pozitivně ovlivňuje dysregulaci střevního mikrobiomu.

CBDV a nevolnost

V roce 2013 zkoumali kanadští vědci dva „varinové“ kanabinoidy CBDV a THCV ve snaze zmírnit nevolnost u krys. Výsledky této jediné studie byly velmi slibné, ale bohužel dosud nebyly prověřeny klinickými pokusy.

CBDV a neurologické problémy

Využitelnost CBDV byla zkoumána u několika různých vzácných neurologických onemocnění. V roce 2018 se vědci snažili zjistit, zda CBDV může pomoci při Rettově syndromu (vzácná genetická porucha, která ovlivňuje růst i neurologický vývoj, a to zejména u žen). Autoři studie zjistili, že CBDV podávaný myším obnovil sociální funkce a částečné došlo k obnovení motoriky a koordinace. V roce 2019 na tento výzkum navázala studie CBDV a Duchennovy svalové dystrofie, což je rychle postupující forma svalové dystrofie, která postihuje muže. V této studii vědci zjistili, že CBD i CBDV podporují tvorbu myotub (svalových vláken) a snižují zánět.

Obecně se má za to, že CBDV interaguje s lidským organismem podobně jako CBD. Ve srovnání s CBD však může mít CBDV větší afinitu k určitým receptorům a menší afinitu k jiným.

Samotnou kapitolou je pak léčba epilepsie, která nereaguje na konvenční terapie. Než nejznámější konopno-farmaceutická společnost GW Pharmaceuticals uvedla na trh přípravek Epidoliex (v podstatě čisté CBD rostlinného původu) pro léčbu epileptických záchvatů především dětských pacientů, financovala preklinické studie, které zkoumaly potenciál CBDV jako antikonvulziva. Tyto studie zjistily, že CBDV jako antikonvulzivum konkuruje účinkům CBD. Předpokládá se, že antiepileptické účinky CBD a CBDV vycházejí z jejich schopnosti tzv. desenzitizovat receptor TRPV1. Bylo přitom zjištěno, že tento receptor se podílí na vzniku a progresi několika typů epilepsie. CBDV přitom prokázal úspěšnost při potlačování chemicky vyvolaných záchvatů již v roce 2012. Další fáze těchto klinických zkoušek však příliš úspěchů nepřinesla. Od té doby se společnost GW Pharmaceuticals zaměřuje spíše na potenciál CBDV směrem k poruchám autistického spektra než k léčbě záchvatů.

CBDV: Vy se ptáte, my odpovídáme

1. Kde se CBDV vyskytuje?

Kanabidivarin (CBDV) je přírodní kanabinoid, který se nachází v konopí. Ještě před pár lety se v rostlinách nacházel pouze ve velmi malých koncentracích, nicméně některé semenné banky již vyšlechtily a prodávají semena odrůd s vysokým obsahem kanabidivarinu.

2.  Kde si mohu koupit CBDV?

Vysoce kvalitní CBDV výtažky či z nich vyráběné oleje zatím v Česku maloobchodně nejspíš neseženete. Sledujte ale web a sociální sítě Cannapurna, protože chystáme zajímavé novinky.

3. Zkouří vás CBDV?

Ne, CBDV nemá omamné účinky. Uživatelé uvádějí, že účinky CBD a CBDV jsou navenek velmi podobné, i když tyto dva kanabinoidy mohou v organismu mít značně odlišné farmakologické působení.

4. Je CBDV bezpečné?

Všechny dosavadní studie naznačují, že CBDV by měl mít obdobný bezpečnostní profil jako CBD. Je ovšem nutné poradit se s lékařem, pokud užíváte běžná farmaceutika, jejichž metabolismus by mohl CBDV ovlivňovat (podobně jako se to může stát u CBD).

5. Lze užívat CBDV a CBD společně?

Ano, nic nenasvědčuje tomu, že by se při kombinaci CBDV a CBD objevily nějaké negativní účinky. Naopak by se mohla objevit prospěšná synergie, o které se v souvislosti s konopnými látkami (nejen kanabinoidy, ale i terpeny, flavoinoidy a dalšími) hovoří jako o tzv. entourage efektu.

6. Co je CBDVA?

Kyselina kanabidivarinová (CBDVA) je kyselým prekurzorem CBDV. V syrové rostlině se tedy CBDV nachází ve formě této kyseliny, která se následně změní na neutrální formu CBDV – buď působením času, nebo tepla (proces zvaný dekarboxylace).